PARTNEŘI


Aktivity občanského sdružení Sport Club 2000

Aktivity

 • Pořádání sportovních soutěží ve snowboardingu, sjezdovém lyžování a nordic walking
 • Zajišťování technické a materiálové podpory pro reprezentační družstva ve snowboardingu
  a sjezdovém lyžování
 • Čerpání z fondů EU v rámci projektů Cíl 3 na sportovní a kulturní akce v přeshraničním regionu Krušnohoří

Aktivity v rámci regionu Krušnohoří

 • Pořádání a organizování domácích i mezinárodních soutěží ve sjezdovém lyžování, snowboardingu
  a nordic walking
 • Zajišťování reklamních partnerů pro sportovní aktivity a provoz sportovních zařízení
 • Zajišťování a organizace tréninkových kempů ve snowboardingu a sjezdovém lyžování
 • Organizace a řízení Krajského svazu lyžařů Ústeckého kraje